Megan Scales

Megan Scales

SECOND YEAR WORK

WEB_Megan Scales

This slideshow requires JavaScript.

FIRST YEAR WORK

English My name is Megan Scales, I’m 20 years old and currently living in South West Wales. I’m a full time second year BA Hons student, studying Painting, Drawing and Printmaking at the Carmarthen School of Art. I mainly work through the medium of acrylic paint although I enjoy printmaking too. The pieces I’ve entered for this exhibition reflect two elements I love within my own work to date. This includes the process and outcomes of Monoprinting seen within ‘Little house at Broadhaven’.

Little House at Broadhaven_2

Learning the technique of Etching from which I created a series of prints including ‘Palm lines’, this was towards my final major project on the Art and Design Foundation course in Carmarthen. I took inspiration from my own, my Mum and Dad’s palm lines to create pieces focusing on my life journey so far and how family is a big part of mine.

Palm Lines_2

Welsh Fy enw i yw Megan Scales, rwy’n 20 mlwydd oed ac ar hyn o bryd yn byw yn Ne Orllewin Cymru. Rydw i’n fyfyriwr BA Hons llawn amser yn yr ail flwyddyn, yn astudio Arlunio, Paentio ac Printio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin. Rwy’n gweithio trwy gyfrwng paent acrylig yn bennaf, er fy mod yn mwynhau gwneud printiau hefyd. Mae’r darnau a roddais ar gyfer yr arddangosfa hon yn adlewyrchu tair elfen rwyf wrth fy modd yn fy ngwaith fy hun, hyd yn hyn. Mae hyn yn cynnwys proses a chanlyniadau monoprintio a welir yn ‘Little house at Broadhaven’.

Little House at Broadhaven_2

 

Wrth ddysgu’r dechneg o etching wnes i greu cyfres o brintiau, gan gynnwys ‘Palm lines’, roedd hyn tuag at fy mhrosiect olaf ar y cwrs sylfaen Celf a Dylunio yng Nghaerfyrddin. Cefais ysbrydoliaeth gan llinellau llaw fy hun, fy Mam a Thad i greu darnau gan ganolbwyntio ar fy mywyd hyd yn hyn a sut mae teulu’n rhan fawr ohonno.

Palm Lines_2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.