Amanda Freeman Fine Art Statement

‘TUMBLEWEED’

My work is informed by the often forgotten elements within nature, the finer details. I am fascinated by what lies within, be it a pattern within a pebble, a piece of wood, o the fragile structure of the seed pod and the journey they have taken before they caught my eye. The seedpod is a recurring theme within my work, the project I am currently working on celebrates the seedpod and the transient and often precarious nature for its survival. I see a correlation between the survival of the seedpod with my creative journey, each piece informing the next using wire as a visual medium to communicate and explore both energy fragility and regeneration. I have used ‘tumbleweed’ as a working title and starting point for the project as it is associated with a desolate landscape. Tumble weed is a dead plant apart from the 100’s of seeds hidden within its skeletal protective form which I see as a metaphor to the safety nets we surround ourselves with, however within it are 100’s of seeds (potential)

My work is essentially an abstract interpretation of the structures and biological forms I have seen whilst researching seedpods. I have then combined these influences into new sculptural forms. My intention is To inspire those who see my work to look more carefully at the fragile world around them, and to discover beauty in the often overlooked details of the environments we inhabit.

 

‘TUMBLEWEED’

Mae fy ngwaith yn cael ei lywio gan yr elfennau a anghofir yn ami o fewn nature y manylion bach,Rwyf yn cael fy nghyfareddu gan yr hyn sydd y tu fewn,boed yn batrwm o fewn carreg gron,darn o bren neu adeiledd bregus y goden hadau,a’r daith y maen nhw wedi bod arni cyn iddvnt ddal fy llygad.Mae’r goden hadau yn thema sy;n dychwelyd dro ar ol troy n fy ngwaith,mae’rprosiect rwn’n gweithio arno ar hyn o bryd yn dathlu’r goden hadau a natur fyrhoedlog ac yn ami simsan ei goroesi.Rwy’n gweld cydberthynas rhwng goroesiad hadau a fy nhaith greadigol I,pob darn yn llywio’r nesaf gan ddefnyddio gwifren fel cyfrwng gweledol I gyfathrebu ac archwilio eiddilwch egni ac adfywiad.Rydw I wedi defnyddio ‘tumbleweed’ fel teiti dros dro a man cychwyn ar gyfer y prosiect gan ei fod yn gysylitiedig a thirwedd ddiffaith. Planhigyn marw yw’r ‘tumbleweed’ ar wahan I’r cannoedd o hadau sydd wedi’u cuddio o fewn ei ffurf amddiffynnol ysgerbydol, gwelaf hyn fel trosiad o’r rhwydi diogelwch rydym ni y neu rhoi o’n hamgylch, fodd bynnag o’I fewn mae cannoedd o hadau(posibl)

Yn ei hanfod,mae fy ngwaith yn ddehongliad haniaethol o’r adeileddau a’r ffurfiaunbiolegol rwyf wedi eu gweld wrth ymchwilio I godau hadau, rwyf wedyn wedi cyfuno’r dylanwadau hyn I greu ffurfiau cerfluniol newydd. Fy mwriad yw ysbrydoli’r rheiny sy’n gweld fy ngwaith I edrych yn fwy gofalus ar y byd bregus o’u cwmpas,ac I ddarganfod harddwch yn y manylion yr anghofir amdanynt yn ami yn yr amgylcheddau rydym yn byw ynddynt.